Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

RePESE Öppna seminarier - Hanteringen av klagomål bakom kulisserna i förskolan. – en repetition av ”oanvändbar” professionell kunskap

Tid: 2017-12-12 13:15 -- 2017-12-12 15:00
Plats: Orkanen, D 477
Målgrupp: Alla intresserade

Fil Dr Carola Aili, Lunds universitet

Det är en artikel som visar hur skiftet från förskollärare som någon som vet till någon som är lojal med organisationen. Vi visar hur personalen gör sig lojala med det förskolan blivit i en förändrad politisk kontext. Det är en etnografisk artikel som visar hur förskolepersonal och ledare gör sig till “ansvarstagande professionella”. Artikeln ger en grund för det rimliga i att uppmärksamma vad som blir till som professionella sanningar respektive sann kunskap och hur förskolans nya politiska kontext skapar en bakgrund för vad som måste hållas hemligt, hållas borta från föräldrars insyn och vad som ska visas upp.

Textunderlag: Backstage accounting in preschool: analysing dealing with complaints as ‘rehearsing away’ professional knowledge

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson