Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

PIRLS-Läsförmåga hos elever i åk 4 - konferens

Tid: 2017-12-08 08:30 -- 2017-12-08 15:15
Plats: D 138, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Vad beskriver egentligen PIRLS? Vad mäts och inte mäts? Vilken aktuell forskning finns inom området språk- läs- och skriv-utveckling?

Vem: Målgruppen är skolchefer, rektorer/utvecklingsledare/strateger, lärare/läs-skrivutvecklare/ förstelärare - kort sagt, alla som är intresserade av PIRLS och språk- läs- och skriv-utveckling är välkomna!

Pris: 300kr exkl. moms/ deltagare. OBS! Begränsat antal platser, anmälan stänger den 9 november eller när platserna är fyllda.

Anmäl dig här 

 

Program  
08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-10.00 Välkomna!

PIRLS - resultat och vad är det som mäts?  Agnes Tongur, Skolverket

10.00-10.20 Kaffe med fralla

10.20-11.30 Fel – men rätt på något sätt? En analys av elevers felaktiga svar enligt PIRLS-provet
Jenny W. Folkeryd, docent i didaktik och arbetar som lektor i didaktik med inriktning svenska. Jennys undervisning och forskning rör framförallt olika aspekter av läs- och skrivutveckling i skolans tidigare år samt bedömning av läs- och skrivutveckling i nationella och internationella test.

11.30-12.15 Lunch

12.15-13.15  Forskning inom området språk- läs- och skrivutveckling vid Malmö högskola - några exempel

13.15-13.45 Kaffe med kaka

13.45-15.15 Prioriterade områden inom läsforskningen - framåtblick för svensk skola.
Barbro Westlund, Filosofie doktor i didaktik; lektor i läs- och skrivutveckling. Bakgrund som lågstadielärare och  disputerade 2013 med avhandlingen "Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår". Författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning.

Syftet med dagen är att få en inblick i kommande PIRLS-rapporten som släpps  i december 2017. Dagen syftar också till att problematisera vad som mäts och inte mäts kopplat till Skolans uppdrag samt  ge dig som deltagare en inblick inom forskningsfältet språk-läs- och skriv-utveckling.

PIRLS är en internationell studie som undersöker bland annat läsförmågan och attityd till läsning hos elever i årskurs 4. I våras genomfördes PIRLS i ungefär 50 länder och resultatet presenteras  i början av december 2017. Studien försöker också förklara och förstå trender och skillnader mellan olika länder när det gäller läsförmåga - mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevernas situation och attityder.

Varm välkomna till Malmö högskola och PIRLS-konferens!

Kontakt Eva-Britt Elfman

Senast uppdaterad av Monika Patay