Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Muntlig historia och tid: Oral history workshop

Tid: 2018-02-13 11:00 -- 2018-02-13 17:00
Plats: Niagara NI:B0317
Målgrupp: Alla intresserade

Nätverket Oral history i Sverige (OHIS), Historiska studier vid Malmö högskola och Institutet för studier i Malmös historia (IMH) bjuder in till en workshop som diskuterar tid och muntlig historia i olika former: arkiverade intervjuer som källmaterial, intervjuserier med samma personer över tid eller återvändande till samma intervjupersoner efter att lång tid förflutit.

Mer information och anmälan finns på Facebookeventet

Senast uppdaterad av Janni Karlsson