Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mirlinda Abazaj – Att göra en jämställdhets-workshop

Tid: 2017-12-08 12:15 -- 2017-12-08 13:00
Plats: Jan Waldenströms gata 25, Malmö, sal U 316
Målgrupp: Alla intresserade

En vecka fri från våld uppmärksammas av Malmö högskola.

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. Mellan den 4:e december och 8:e december samarbetar Institutionerna Kriminologi och Vårdvetenskap vid Malmö högskola för att uppmärksamma ämnet.

Lunchföreläsningar varje dag hela veckan klockan 12.15-13.00 i sal U 316. Veckans sista föreläsare är Mirlinda Abazaj som talar under rubriken "Att göra en jämställdhets-workshop".

Läs mer om veckan och se hela schemat på vår evenemangskalender.

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson