Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lunchföreläsning: "70 år i ständig förändring - Malmö och Käftis speglade i varandras historia"

Tid: 2018-05-28 12:15 -- 2018-05-28 13:00
Plats: Tandvårdshögskolan, sal: Aulan
Målgrupp: Alla intresserade

Kent Andersson håller en öppen lunchföreläsning med titeln ”70 år i ständig förändring – Malmö och Käftis speglade i varandras historia".

Kent Andersson, odontologie hedersdoktor vid Malmöfakulteten 2017, är kommunfullmäktiges ordförande i Malmö och har ett gott underlag för sitt komparativa anslag.

Av födsel och ohejdad vana, vilken innebär i drygt 60 år, har han bott i Malmö. Här har han växt upp, gått i skola, arbetat i Malmö stad sedan 1975 och sedan 1984 suttit i stadshuset som politisk sekreterare, stabschef och kommunalråd. Han har inifrån sett och följt framgång, nedgång och vändning för stadens del.

Nästan lika länge, under sex decennier, har han följt Käftis (Tandvårdshögskolan). De tre första, 60-,70- och 80-talet som patient, de följande tre, mer från sammanträdesrummen perspektiv. Mellan 2010 och 2016 var han ordförande i Fakultetsstyrelsen.  Även för Käftis del kan han se hur samma utveckling kan skönjas, framgång, nedgång och vändning.

Idag när Malmö universitet är ett faktum är det lätt att tro att detta var en självklarhet, men med vår regionala uppdelning, Malmö handel och industri, Lund kyrka och bildning, fanns det mycket att övervinna.

Med bilder, siffror och berättelser kommer Kent Andersson att beskriva hur förändring präglat såväl Käftis som institution som Malmö som stad.

Föreläsningen hålls på svenska och ingen anmälan krävs.

Välkommen!


Senast uppdaterad av Joakim Hugoson