Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kriminalitet i forskning och fiktion: ett samtal mellan Christoffer Carlsson och Carlo Pinnetti

Tid: 2017-04-25 17:00 -- 2017-04-25 18:30
Plats: OaHSen, innanför foajén på Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25, Malmö sjukhusområde
Målgrupp: I första hand medarbetare och studenter på Malmö högskola, även andra intresserade är välkomna i mån av plats

Kriminalitet i forskning och fiktion: Ett samtal mellan Christoffer Carlsson (författare och kriminolog) och Carlo Pinnetti (kriminolog), modererat av Mikael Matteson.

Finns det en given gräns mellan forskning och fiktion? Kan forskning och fiktion påverka allmänhetens bild av verkligheten? Och varför försöker vi som forskare förklara det som ingen vill förstå – radikalisering, grovt våld och andra hot mot liv och hälsa? Dessa och andra spännande frågor kommer att avhandlas när Kulturkommittén vid Fakulteten för hälsa och samhälle bjuder in till ett brett samtal om kriminalitet i forskning och fiktion.

Christoffer Carlsson debuterade som skönlitterär författare år 2010 och har sedan dess givit ut ett flertal kriminalromaner. År 2013 tilldelades hans tredje roman, Den osynlige mannen från Salem,  Svenska Deckarakademins pris för årets bästa kriminalroman. Christoffer Carlsson är även kriminolog och disputerade år 2014 vid Stockholms Universitet på avhandlingen Continuities and changes in criminal careers.

Carlo Pinnetti är lektor i kriminologi vid Malmö högskola. Han disputerade år 2007 vid universitetet i Edinburgh på avhandlingen The architecture of genocide. Carlo Pinnettis forskningsintressen kretsar bland annat kring kritisk kriminologi och användningen av kulturbegreppet i kriminologisk forskning.

Mikael Matteson är universitetsadjunkt vid Institutionen för kriminologi vid Malmö högskola. Som samtalets moderator leder han samtalet men tillför även ett juridiskt perspektiv genom sin roll som lärare i juridik på bland annat socionomprogrammet vid Malmö högskola.

Samtalet äger rum den 25 april i OaHSen (direkt i entrén) vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25. Samtalet är öppet för alla medarbetare och studenter samt övriga intresserade i mån av plats.

Hålltider:

17.00. Mingel, Kulturkommittén bjuder på något att dricka

Ca. 17.15. Samtalet inleds

Ca. 18.15. Samtalet avslutas och publiken får möjlighet att ställa frågor

Ca. 18.30. Slut.

Välkomna!

Senast uppdaterad av Janni Karlsson