Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Knowledge for change #2

Tid: 2017-10-17 15:15 -- 2017-10-17 17:00
Plats: Niagara, hörsal B2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

Föreläsning med professor Thomas S. Popkewitz, University of Wisconsin-Madison, gästprofessor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.


Rubrik:
 The Promise of Empirical Evidence and Benchmarks: the Lorelei's Whispers. 

Anmäl dig till föreläsningen med Thomas S. Pokewitz

Innehåll: Utbildning på alla nivåer är i dag styrda av utvärderingar, jämförelser och vad som brukar benämnas som evidens. Viktiga aktörer är exempelvis OECDs PISA-undersökning, UKÄ’s utvärderingar och internationella och nationella rankingsystem. 
Siffror och statistik framstår som vetenskapligt grundade jämförelsepunkter, som berättar sanningen om hur den svenska forskningen och utbildningen ”är” och ”bör vara”. Men dessa berättelser är inte oskyldiga, de styr organisationer och våra föreställningar om vad som är god forskning och utbildning. 
Thomas S. Popkewitz kommer under sin föreläsning att problematisera lockelsen med att styra och förstå utbildningssystemet genom evidens. Vad gör de med vår uppfattning om utbildning, lärande, lärare och studenter/elever? 

Professor Malin Ideland, Malmö högskola, är moderator i samband med föreläsningen och efterföljande diskussion. 

Om Knowledge for Change

Malmö högskola etablerar hösten 2017 seminarieserien ”Knowledge for Change” (Kunskap förförändring) – med två arrangemang i år och fyra under nästa år. Seminarieserien är ett av flera steg som nu tas för att stärka forskning, forskarutbildning och utbildningarnas forskningsanknytning i samband med att Malmö högskola blir universitet vid nästa årsskifte (2017/2018). Tanken är att seminarieserien ska fokusera på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför. 

Senast uppdaterad av Per M Eriksson