Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jan ”Gulan” Gulliksen – Digitaliseringens transformerande kraft

Tid: 2018-05-18 13:15 -- 2018-05-18 14:00
Plats: Hörsal C1 Entreplan, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1 Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

TEMA DIGITALISERING. Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle i en allt mer globaliserad värld. Professor Jan Gulliksen är Digital Champion of Sweden åt EU-kommissionen och ingår dessutom i regeringens digitaliseringsråd, som har i uppdrag att presentera en samlad digitaliseringspolitik. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Hur ska digitaliseringspolitiken utformas och implementeras för att bidra till en innovations- och kunskapsdriven hållbar tillväxt, fler jobb och en starkare välfärd? Och vilken roll spelar lärosätena i samhällets digitaliseringsprocess?

Panelsamtal

Efter Jan ”Gulan" Gulliksens keynote följer ett panelsamtal rörande kunskap om och erfarenhet av digitalisering av högre utbildning och forskning samt vikten av kompetens för det digitala samhället och livslångt lärande. Hur påverkar digitaliseringen vårt arbetsliv och hur kommer framtidens behov av kompetensförsörjning att se ut?

Panel:

Charlotta Alegria Ursing, VD på MINC
Jonas Gallon, områdeschef Digital förnyelse på Region Skåne
Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på KTH, Digital Champion of Sweden åt EU-kommissionen
Andreas Jacobsson, docent i datavetenskap, dekan och övergripande ansvarig för digitalisering vid Malmö universitet
Anna Werntoft, VD på Stratiteq

Moderator:

Ingrid Persson, kommunikationschef Malmö universitet

Anmälan

Anmälan är inte bindande men rekommenderas för att få uppdateringar om eventuella ändringar och gäller för både keynote och panelsamtal eller om du enbart väljer att gå på en av händelserna.


Senast uppdaterad av Joakim Hugoson