Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur kan du som lärare bidra med din akademiska kompetens i valideringsprocessen?

Tid: 2018-11-09 10:00 -- 2018-11-09 16:00
Plats: Niagara A0407, Malmö universitet
Målgrupp:

Under hösten bjuder Malmö universitet, Högskolan Väst och Umeå universitet in till tre olika workshop på temat ”Hur utvecklar vi validering inom akademin?”

Målgrupp: ledning och personal vid universitet och högskolor

”Hur kan du som lärare bidra med din akademiska kompetens i valideringsprocessen?”

Fungerande validering av tidigare lärande är avgörande för individers möjlighet till livslångt lärande och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

I lärosätenas uppdrag ingår att bedöma och examinera kunskap, färdigheter och förhållningssätt, som kan ha tillägnats både i aktuell utbildning och i tidigare lärande (reell kompetens). Validering av tidigare lärande behöver utvecklas utifrån den lärarkompetens i bedömning som redan finns.

  • Hur kan lärare i akademin utveckla det validerande tillvägagångssättet som inkluderar såväl förhållningssätt som metoder i sin bedömning?
  • Hur kan valideringsprocessen stärkas och ges legitimitet genom lärarnas insatser?

Karin Röding, generaldirektör UHR inleder dagen. Professor Jean-Marie Filloque från Université de Bretagne Occidental i Brest kommer att presentera universitetets mångåriga och framgångsrika arbete med validering för tillgodoräknande. Med detta som inspiration ges sedan möjlighet till gemensamma diskussioner med fokus på lärarnas roll i valideringsprocessen.

Detaljerat program kommer inom kort.

Anmälan senast 26 oktober: anmälanMau181109

För information om och anmälan till övriga workshops:

https://www.aurora.umu.se/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=28445

https://www.hv.se/kalender/2018/december/nukuv-workshop/

Senast uppdaterad av Ingrid Thulin