Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur följer vi upp #metoo på Malmö universitet?

Tid: 2018-05-25 13:15 -- 2018-05-25 15:00
Plats: Orkanen, F409
Målgrupp: Alla intresserade

Metoo

Foto: Stefan Bresche

Malmö universitet ska vara en trygg arbetsplats för studenter och personal. Det är viktigt att den diskussion som kommit igång i samband med #metoo inte stannar upp eller bara leder till tjusiga handlingsplaner. Vi vill därför genom Forumteater visa hur vi kan arbeta förebyggande och att förändring är möjlig!

Förändring pågår!

Personal och studenter i samarbete, på institutionen Kultur-Språk-Medier, erbjuder två öppna workshops i Forumteater våren 2018, för studenter och personal som vill reflektera kring hur konflikter och kränkningar kan bemötas. Vad är en kränkande handling? Vad och hur mycket beror på vilka ”glasögon” vi ser genom? Vi undersöker och prövar ord och handlingar som kan få oss alla att stanna upp och reflektera över vårt sätt att möta varandra. 

Forumteater är en metod som syftar till att ”träna sig för livet”. I Forumteater gestaltas vardagliga situationer som innehåller konflikter eller kränkande handlingar. Tillsammans prövar man därefter olika sätt att lösa konflikterna och att sätta gränser för negativa handlingar för att hitta konstruktiva lösningar.

Balli Lelinge håller i workshoppen och elever från ProCivitas kommer att delta.

Senast uppdaterad av Janni Karlsson