Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Högre seminarium: Institutionen för kriminologi

Tid: 2017-12-14 12:00 -- 2017-12-14 13:30
Plats: Rum E509, Fakulteten för Hälsa och Samhälle
Målgrupp: Alla intresserade

Välkommen till det högre seminariet vid Institutionen för kriminologi. Det högre seminariet hålls i Rum E509, Fakulteten för Hälsa och samhälle klockan 12.00-13.30 och genomförs på svenska.

Karl Dahlstrand,universitetslektor på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, kommer att tala under rubriken: Om rättens återblivande och hur rättens mening finns i de sammanhang vari den tillämpas.

Utifrån den sene Wittgensteins tankar kring regelföljande och sociala grammatiker presenteras och diskuteras hur ”öppna rekvisit” (såsom skälighet, otillbörlighet etc.) förutsätter värderade ställningstaganden. Rättstillämparen får då ta ett ”språng” från fakta till den rättsliga slutsatsen, och att det då istället för ett rättsfinnande snarare rör sig om ett rättsskapande eller rättsligt återblivande.

The seminar will be held in Swedish unless otherwise stated.

Senast uppdaterad av Kajsa Langer