Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hedersdoktor Michel Godefroid föreläser

Tid: 2018-10-18 15:15 -- 2018-10-18 16:45
Plats: Niagara, Hörsal B1 (BE015), Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

The Atom – A wonderful tool for probing and understanding our Universe

Den 19 oktober utses Michel Godefroid, professor i fysik vid Universite Libre de Bruxelles i Belgien, till hedersdoktor vid Fakulteten för teknik och samhälle. I samband med sitt hedersdoktorsskap och den Akademiska högtiden håller Michel Godefroid en öppen föreläsning på engelska. 

Som forskare inom teoretisk atomfysik med tillämpningar inom astrofysik och kärnfysik har Michel Godefroid lämnat fundamentala bidrag inom fältet, bland annat genom utveckling av ett flertal datorprogram. Han har bidragit metodologiskt genom utveckling av teknik som möjliggör nya och mera effektiva sätt att beskriva de mest komplexa atomära systemen, de så kallade Lantanoiderna, för vilka det fortfarande till stor del saknas data och där framstegen hittills har varit begränsade.

Michel Godefroid får utnämnelsen teknologie hedersdoktor för sin vetenskapliga gärning och sin betydelse för utvecklingen av forskning inom atomfysik vid Malmö universitet. I över 20 års tid har han samarbetat med gruppen för atomfysik vid Fakulteten för teknik och samhälle, ett samarbete som varit viktigt för forskargruppens internationella ställning. Utöver gemensamma doktorander, publikationer, projekt, forskningsansökningar och internationella forskningsmöten så har en bärande del av samarbetet med Michel Godefroid varit de årliga veckorna av gemensamt arbete växelvis i Bryssel och Malmö.

Läs mer om Michel Godefroid

Senast uppdaterad av Daniel Harju