Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Halvtidsseminarium: Mia Hylén

Tid: 2017-11-17 10:00 -- 2017-11-17 12:00
Plats: Malmö högskola, HS-byggnaden, Sal:U106
Målgrupp: Alla intresserade

Välkomna till halvtidsseminarium för Mia Hylén, doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.

Forskningsområdet är smärtbedömning av intensivvårdspatienten.

Sakkunniga

Sofia Almerud-Österberg, docent, Linnéuniversitetet och Charlotta Sunnqvist, docent, Malmö högskola

Senast uppdaterad av Carolin Lind