Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Halvtidsseminarium Fahad Bakitian

Tid: 2018-08-24 09:00 -- 2018-08-24 11:00
Plats: Klerken 3601, grupprum 8, plan 3
Målgrupp: Alla intresserade

Titel: Translucent and high translucent zirconium dioxide; studies on design for strength and aesthetics

Ämnesområde: Odontologi

Huvudhandledare: Professor Per Vult von Steyern, Malmö universitet

Sakkunnig: Docent Victoria Franke Stenport

granskare: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist