Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

GPS seminarium 4 april

Tid: 2018-04-04 13:15 -- 2018-04-04 15:00
Plats: Globala politiska studier, Lounge room, våning 9, Niagara, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1
Målgrupp:

Könsrepresentation i bolagsstyrelser

Johanna Jers (doktorand, Juridiska institutionen, Umeå universitet)

Discussants: Mikael Spång (Associate Professor, GPS), Johan Brännmark (Associate Professor, GPS) 

Johanna kommer presentera sitt avhandlingsprojekt i rättsvetenskap. Syftet är att påvisa hur stater och bolag kan arbeta/arbetar för att de formella jämställdhetsidealen ska bli verklighet. Hon ämnar nå syftet genom att kritiskt granska de rättsliga verktyg som finns tillgängliga samt studera hur de idag används i praktiken. Genom att använda termen rättsliga verktyg skapar Johanna ett förenklat uttryck för såväl rättssystemet som de principer och tolkningsmetoder som behövs för att förstå detta. Rätten är i en sådan utgångspunkt beroende av sin kontext för att kunna förstås. Detta betyder att de verktyg som finns, inte per automatik, leder till en mer jämställd eller jämlik tillvaro utan att de kan medföra negativa konsekvenser om man (användaren) inte förstår hur:et och varför:et. Projektets syfte uppnås genom att kartlägga och kritiskt granska vad för tillvägagångssätt som används i svensk och norsk rätt i frågan om att främja jämställdhet genom ökad könsrepresentation i bolagsstyrelser; det vill säga den svenska modellen med självbestämmande (soft law policies) och den norska modellen med kjønnsbalans (hard law).

Johanna Jers är doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon tillhör också en tvärvetenskaplig genusforskarskola placerad på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Hon läste både kandidatexamen i MR och masterprogrammet i globala politiska studier med inriktning på mänskliga rättigheter från GPS, Malmö högskola.

För mer information se https://www.umu.se/personal/johanna-jers/

Senast uppdaterad av Daniel Harju