Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fyllebråket - Docentföreläsning

Tid: 2017-08-30 14:15 -- 2017-08-30 15:00
Plats: E 439, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Historikern Stefan Nyzell håller sin docentföreläsning. Rubrik: "Fyllebråket. Och andra berättelser om egensinne. Samt något om lusten att förstå." 

Under hösten 1937 ledde ett polisingripande på ett tivoli i Eskilstuna till våldsamma konfrontationer mellan polis och allmänhet - de så kallade Marknadskravallerna. Med denna händelse som utgångspunkt kommer det internationella forskningsfältet Contentious Politics Studies (CPS) att diskuteras liksom den kritiska kulturteorin som ingång i detta fält. Dessutom ska något sägas om betydelsen av inre motivation som drivkraft i forskningen.


Senast uppdaterad av Monika Patay