Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”Hur värnar vi tid för forskning?” Forskarkollegium på Odontologiska fakulteten

Tid: 2018-04-04 13:00 -- 2018-04-04 17:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten
Målgrupp: Disputerade lärare och doktorander vid OD

Syftet är att ett par gånger per termin samla samtliga disputerade lärare och doktorander knutna till OD för att kollegialt diskutera olika ämnen som är av vikt för forskningen vid vår fakultet.

Temat för det första forskarkollegiet är ”Hur värnar vi tid för forskning?”.

Mål

Diskutera hur vi kan värna forskningstiden för forskare och doktorander och skapa konkreta förslag på åtgärder på fakultets-, avdelnings- och individnivå.

Målgrupp och deltagare

Forskare vid Odontologiska fakulteten, avdelningsföreståndare samt doktorander på Odontologiska fakulteten anställda av Malmö universitet. Aktivt deltagande förutsätts.

Program

13.00             
Introduktion (Per Alstergren)
13.30             
Gruppdiskussioner I
14.30             
Fika
15.00             
Gruppdiskussioner II
16.00             
Diskussion i plenum

Anmäl ditt deltagande här
Väl mött!

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Se inbjudan här

Senast uppdaterad av Johan Portland