Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forska tillsammans – för förbättrad kvalitet i skola och lärarutbildning i Malmö

Tid: 2018-05-23 13:00 -- 2018-05-23 16:00
Plats: Teaching Lab, Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö universitet
Målgrupp: Personal vid Fakulteten för lärande och samhälle. Utbildningschefer, rektorer, förstelärare samt handledare på övningsskolor (förskola, grundskola, gymnasiet).

Forska tillsammans ger tillfälle att tillsammans utforska hur universitet och skolor kan samverka för att stärka kvaliteten i skolor och lärarutbildningen.

Med avstamp i utredningen om praktiknära forskning ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” bjuder eftermiddagen in till samtal, utbyte av tankar, diskussion kring aktuella frågeställningar och nya kontakter.

Läs utredningen på regeringens hemsida

Cecilia Christersson, utredare och vicerektor vid Malmö universitet, inleder med att presentera betänkandet. Därefter följer en presentation om goda exempel, gruppdiskussioner och summering.

Anmälan

Preliminärt program:

13.00 – 13.10
Inledning

13.10 – 13.40
Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring
Presentation av betänkandet med fokus på samverkanutvecklande arbetssätt, Utredare Cecilia Christersson (tillika vicerektor på Malmö universitet)

13.40 – 14.30
Presentation av goda exempel på samverkan

14.30 – 14.45
Kaffe

14.45 – 15.45
Gruppdiskussioner

15.45 – 16.00
Summering, vägen framåt och avslut


Senast uppdaterad av Joakim Hugoson