Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Föreläsning om mikroaggression

Tid: 2018-09-28 13:00 -- 2018-09-28 15:00
Plats: Orkanen D331
Målgrupp: Alla intresserade

Randi Gressgård föreläser under rubriken: Mikroaggression i akademin och arbetslivet.

Randi Gressgård är professor i genusvetenskap, verksam vid the Centre for Women’s and Gender Research (SKOK) och forskare vid IMER, University of Bergen.

Föreläsningen handlar om mikroaggressioner, som är subtila och vardagliga beteendemönster och verbala uttryck som upprätthåller samhällshierarkier och maktordningar. Trots att mikroaggressioner sker dagligen i akademiska institutioner och i arbetslivet uppmärksammas problemet mycket sällan.

Mikroaggressioner baseras på och reproducerar etniska, rasmässiga, könsbaserade, religiösa, åldersbaserade, sexuella och andra stereotyper. Till skillnad från uppenbar diskriminering och medvetna härskartekniker och trakasserier baserade på rasism, misogyni, homofobi eller klasshat är mikroaggressioner förgivettagna, förkroppsligade och omedvetna och som sådana betraktas de som triviala av dem som aldrig eller mycket sällan upplever vardagliga förolämpningar och makt.

Ofta anklagar utövare av mikroaggression de som klagar på olämpligt beteende och verbala förolämpningar för att vara alltför känsliga och politiskt korrekta. I föreläsningen diskuteras framför allt normer som bidrar till marginalisering av kvinnor och minoritetsgrupper.

Föreläsningen arrangeras av institutionen Skolutveckling och ledarskap. För ytterligare frågor vänligen kontakta vanja.lozic@mau.se

Senast uppdaterad av Magnus Jando