Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Finns utrymme för en skälig levnadsstandard? Seminarium med Anna Lundberg, Linköpings universitet

Tid: 2018-03-23 12:00 -- 2018-03-23 13:30
Plats: Rum U217, Fakulteten för hälsa och samhälle
Målgrupp: Alla intresserade

Högre seminarium på Institutionen för kriminologi

'Finns utrymme för en skälig levnadsstandard? Om växelverkan mellan Lagen om mottagande av asylsökande och Socialtjänstlagen' med Anna Lundberg, Linköpings universitet.

Senast uppdaterad av Ingrid Thulin