Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Feedback och feedforward – för lärande

Tid: 2017-10-19 09:15 -- 2017-10-19 16:00
Plats: Sal U306, Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Lärare och studenter

Välkommen till en pedagogikdag för lärare och studenter!

Fakulteten för hälsa och samhälle arrangerar tillsammans med Akademiskt lärarskap (AKL) en pedagogikdag för lärare och studenter. Dagens tema är ’Feedback och feedforward – för lärande’. Under dagen får du ta del av presentationer från lärare och studenter, oppositionsteater och en avslutande paneldebatt. Du kan ställa en fråga till panelen redan vid anmälan eller under själva dagen.

Anmäl dig här senast 16 oktober

Program

9.15 Välkommen! 
Med Petri Gudmundsson, lärare och Pontus Nilsson,  studentkårsrepresentant på Hälsa och samhälle

9.25 Inledning – om feedback
Med Jesper Fundberg, pedagogisk utvecklare AKL

10.10 Fika

Arenor för kritik och lärande

10.30 VFU-feedback
Med Mariette Bengtsson, lärare och en student | Vårdvetenskap

11.00 Gott exempel – kursutveckling 
Med Anna Dieden, lärare och en student | Biomedicinsk vetenskap

11.25 Gott exempel – programvärdering 
Med Caroline Mellgren, lärare; Anna-Karin Ivert, lärare och studenter | Kriminologi

12.00 Lunch (på egen hand)

13.00 Hur involveras studenterna i processerna?
Studenternas enkät om kursvärderingar med Pontus Nilsson

13.20 Maktperspektiv i student-lärar-möten. Vad tycker vi? (Mentometer)
Med Jesper Fundberg

13.50 Programråd som medel för studentinflytande 
Med Mariette Bengtsson och en student | Vårdvetenskap 

14.00 Högt deltagande på OD:s kursvärderingar – så lyckas vi
Med Pia Lindberg, lärare och en student | Odontologiska fakulteten

14.20 Fika

14.40 Oppositionsteater – ge och ta kritik
Med Jesper Fundberg och Torsten Buhre, lärare | Idrottsvetenskap

15.10 Panel med Q & A
Förväntningar på feedback/återkoppling i samband med bedömningssituationer och kurs-värderingar. Frågor från deltagare kan lämnas in såväl före som under dagen. Panelen består av: Pontus Källström, Studentkårens ordförande; Pontus Nilsson, studentkårsrepresentant; Tom Nilsson, Arbetsgruppen för kursutvärderingsprocessen; representanter från dagens medverkande. Moderator: Jesper Fundberg 

Ca 15.40 Avslutning – hur går vi vidare?
Med Christel Bahtsevani, lärare och vice dekan Hälsa och samhälle

Kontaktperson: Petri Gudmundsson, petri.gudmundsson@mah.se 

 


Feedback och feedforward – för lärande ingår i programmet för firandet av Universitet 2018. 

Exempelbild grafiskt-element-Universitet-2018

Senast uppdaterad av Carolin Lind