Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En eftermiddag om härskartekniker och sexuella trakasserier

Tid: 2017-12-14 14:00 -- 2017-12-14 16:00
Plats: Orkanen, sal D222
Målgrupp: Medarbetare och studenter på Malmö högskola

Metoo-upproret sprider sig på sociala medier och kvinnor världen över vittnar om erfarenheter av, ojämställdhet, sexism och sexuella trakasserier, i arbetslivet. Även vårt lärosäte har en kultur med ojämlika maktrelationer med åtföljande beroendeställning. Vi vet en del men mycket talar för att det finns ett mörkertal när det gäller härskartekniker och sexuella trakasserier. Vi har en kultur som behöver förändras. 

Rektor vid Malmö högskola har uttryckt att hon vill att vi bryter tystnadskulturen som finns på vårt lärosäte. Som ett led i det arbetet bjuder nu Malmö högskola in till dialog om vad härskartekniker och sexuella trakasserier kan vara i lärosätesmiljö. Du kommer även få information om vart du kan vända dig om något händer dig själv eller hur du kan stödja kollegor, studenter som utsätts för ovälkomna händelser i sin studie-/arbetsmiljö.

Vi vill även öppna upp för ett samtal om hur vi tillsammans kan skapa en kultur där det inte finns utrymme för härskartekniker och sexuella trakasserier.

Har du frågor angående dagen, vänligen kontakta Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg eller Alexandra Thomasson, folkhälsovetare.

Du träffar oss tillsammans med Christina Johnsson, Jesper Fundberg och Charlotta Holmström, alla tre är forskare vid Malmö högskola och har stor kunskap och erfarenheter inom de områden/frågor vi kommer prata om när vi ses.

Välkomna!

Senast uppdaterad av Johanna Svensson