Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En akademisk kvart

Tid: 2018-08-22 12:30 -- 2018-08-22 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek, i Slottet – från entrén till vänster en trappa upp, Kung Oscars väg 11 Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

Elaine Kotte: Inkluderande klassrumsundervisning

Elaine Kottes forskning fokuserar på lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv.
Genom lärarnas olika strategier och differentiering av lektionsuppgifterna kan samtliga elever delta i lektionsarbetet oavsett elevernas förutsättningar för lärande.

Malmö universitet och Malmö stadsbibliotek arrangerar sedan 2011 föreläsningsserien En akademisk kvart. Under en kvart presenterar en av universitetets forskare aktuell forskning på ett begripligt och populärvetenskapligt vis. Därefter får publiken möjlighet att ställa frågor.

Se hela programmet för höstens föreläsningar i serien En akademisk kvart.

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson