Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Jenny Jakobsson

Tid: 2017-11-29 12:30 -- 2017-11-29 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

"Resan mot återhämtning"

Populärvetenskaplig föreläsning av Jenny Jakobsson, disputerad specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad.

Jenny Jakobsson berättar om sin forskning kring hur patienter som opererats på grund av tarmcancer upplever sin återhämtning efter operationen.

Program: www.mah.se/akademiskkvart

Senast uppdaterad av Johan Portland