Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Anne Harju

Tid: 2018-03-14 12:30 -- 2018-03-14 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

Möjligheter för förskolan i en migrerande värld


Populärvetenskaplig föreläsning av universitetslektor Anne Harju.

Anne Harju är fil.dr i socialt arbete och lektor vid institutionen Barn-unga-samhälle på Fakulteten för lärande och samhälle. Hennes forskning rör i huvudsak barndom och barns livsvillkor samt högskolepedagogik.

Program: www.mau.se/akademiskkvart

Senast uppdaterad av Johan Portland