Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning i samverkan, nyttiggörande och innovation

Tid: 2018-12-14 13:00 -- 2018-12-14 16:00
Plats: NI:B0308
Målgrupp: För medarbetare

2018-12-14, kl. 13:15-16:   Akademiska värden, kommunikation och värdet av samverkan

 

  • Hur främjar samverkan forskningen och undervisningen?
  • Handledning och bedömning av samverkansinslag i utbildning och forskarutbildning
  • Utmanar samverkan de akademiska värdena?
  • Hur kan jag kommunicera kring min forskning och undervisning för att attrahera samverkanspartners? Vad bör man tänka på när man presenterar för en icke-akademisk publik?
  • Diskussion kring deltagarnas egen forskning, undervisning och handledarskap

 

Senast uppdaterad av Anna-Karin Eklund-Signell