Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Docentföreläsning - Spinoza, pedagogiken och den fria viljan

Tid: 2017-04-24 15:15 -- 2017-04-24 16:00
Plats: D 337, Orkanen, Nordenskiödsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Johan Dahlbeck håller sin docentföreläsning. Först ger Johan Dahlbeck en introduktion till forskningsfältet, utbildningsfilosofin. Därefter talar han mer specifikt om sin forskning kring upplysningsfilosofen Spinoza och utbildning. Han kommer att ge en bild av hur Spinozas moralfilosofi på olika vis medför intressanta implikationer för pedagogiskt tänkande. Han går in på hur Spinozas determinism kan erbjuda nya perspektiv åt problemet med den fria viljan i relation till utbildning. Han tar även upp hur problemet med den fria viljan kan hanteras på olika vis i en samtida utbildningskontext. Han avslutar med att peka ut några framtida linjer för sin utbildningsfilosofiska forskning.

Senast uppdaterad av Helena Smitt