Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation: Ayman Al-Okshi

Tid: 2017-10-13 09:15 -- 2017-10-13 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Ayman Al-Okshi avlägger odontologie doktorsexamen

Avhandlingens preliminära titel: Maxillofacial cone beam computed tomography – aspects on optimization

Fakultetsopponent: Docent Jan Ahlqvist, Umeå Universitet

Välkommen!

Senast uppdaterad av Johan Portland