Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation: Ali Alenzi

Tid: 2018-06-05 09:00 -- 2018-06-05 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.
Målgrupp: Alla intresserade

Ali Alenzi lägger fram sin avhandling: On enhancement of Bone formation using Local drug delivery systems
Fakultetsopponent: Professor Jan-Eirik Ellingsen, Universitetet i Oslo

Senast uppdaterad av Magnus Jando