Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation – Alexandar Milosavljevic

Tid: 2018-05-18 09:15 -- 2018-05-18 12:00
Plats: Aulan, Tandvårdshögskolan
Målgrupp: Alla intresserade

Alexandar Milosavljevic avlägger odontologie doktorsexamen.

Avhandlingens titel: Periodontal treatment  strategies in general dentistry

Fakultetsopponent: Professor Hans Ragnar Preus, Universitetet i Oslo

Senast uppdaterad av Johan Portland