Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Disputation - Elaine Kotte

Tid: 2017-12-08 13:15 -- 2017-12-08 15:00
Plats: Orkanen, D 131
Målgrupp: Alla intresserade

Doktorand Elaine Kotte försvarar sin avhandling "Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv".

Opponent: Professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet

För manus kontakta Elaine Kotte.

Senast uppdaterad av Magnus Jando