Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Att främja användning av evidens-baserade metoder i praxis – hur gör man?

Tid: 2018-05-23 15:00 -- 2018-05-23 16:15
Plats: Niagara, C-huset, plan 9, rum NIC0929
Målgrupp: Forskare, praktiker, studenter

Mycket kunskap finns om vad som har betydelse för hälsa och ohälsa, men ibland är det svårt att genomföra förändringar på arbetsplatsen. Presentationen kommer att handla om hur man på bästa sätt kan främja användning av evidens-baserade metoder i praxis. Lydia Kwak kommer att använda sitt AFA- finansierade implementeringsprojekt som exempel. Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera implementeringsstrategier för att stödja skolor i att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö genom att tillämpa Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom sin verksamhet. Presentationen kommer därmed att handla om faktorer som kan påverka implementeringen samt strategier som möjliggör en framgångsrik implementering av evidens-baserade insatser.

Lydia Kwak är docent i hälsopromotion vid enheten för Interventions- och Implementeringsforskning för arbetshälsa, Institutet för Miljö Medicine, Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar i huvudsak på hur man på bästa sättet kan främja hälsa på arbetsplatsen.

Anmälan görs till Camilla Lekebjer.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson