Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boksläpp och paneldebatt: Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid

Tid: 2017-05-19 15:00 -- 2017-05-19 17:00
Plats: Malmö högskola: Niagara: A0607
Målgrupp: Alla intresserade

Välkommen till ett boksläpp med paneldebatt utifrån Ståle Holgersens bok Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid, Daidalos, 2017 

Ståle Holgersen är postdoc på Institutionen för Urban och Bostadsforskning, Uppsala universitet och före detta postdoc på Urbana Studier, Malmö högskola.
"Städer förändras av kriser och vi lever i en krisernas tid. Ekonomisk och social turbulens i stor skala och globala miljö och klimatproblem kommer att påverka städernas manöverutrymme på både kort och långt sikt. I Malmö fortsätter man emellertid bygga som om också framtiden kommer att handla om shopping, turism, kongresser och oupphörligt stigande bostadspriser."

Moderator

Pål Brunström, Institutet för studier i Malmös historia IMH, Malmö högskola

Panel

Per-Markku Ristilammi, Urbana Studier, Malmö högskola
Jennie Gustafsson, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet
Richard Ek, Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap, Lundsuniversitet 
 
Alla är välkomna!
Senast uppdaterad av Johanna Svensson