Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boksläpp: Högutbildade migranter i Sverige

Tid: 2018-05-24 16:00 -- 2018-05-24 17:00
Plats: Storm, Gäddan våning 1, Citadellsvägen 7, Malmö universitet
Målgrupp: Alla intresserade

Välkomna den 24 maj till boksläpp för
Högutbildade migranter i Sverige

 

Boken, utgiven på Arkiv förlag, innehåller 14 forskningsartiklar om högutbildade migranters situation på svensk arbetsmarknad.

Välkomna på en kort presentation och mingel med artikelförfattare och medredaktören Maja Povrzanović Frykman, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Om boken:

I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft. Till Sverige kommer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som fullvärdiga medborgare och yrkespersoner är ofta kantad av motgångar och problem.

I den här antologin presenteras aktuell forskning om högutbildade migranter i Sverige. De medverkande författarna delar med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

Boken är skriven för en bred läsekrets och riktar sig förutom till forskare också till studenter, journalister, tjänstemän, politikeroch en intresserad allmänhet.

Läs mer om boken på bloggen Nytt från KS

Senast uppdaterad av Daniel Harju