Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bildningsbaren #7 om svenskhet

Tid: 2017-08-15 18:30 -- 2017-08-15 20:00
Plats: S:t Petri kyrka, Göran Olsgatan 4, Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

»Värderingar i landet lagom«

De senaste åren har vi svenskar allt oftare behövt fundera över svenskhet – vad Sverige är för land, vad det innebär att vara svensk och vilka värderingar vi vill värna om. Sverige var länge ett av Europas mest homogena länder i fråga om etnicitet och kultur. De senaste 25 åren har Sveriges befolkningssammansättning dramatiskt förändrats. Nationell samhörighet är därmed ingen enkel fråga.

Idag ser många nationalismen något som snarare utesluter än inkluderar. Den svenska befolkningen delar idag varken förfäder, utseende eller traditioner. Vi behöver istället bygga samhörighet – en medborgarskapskänsla – på något annat. När Ipsos 2016 ställde frågan till drygt 1000 röstberättigade svenskar svarade 36 procent att de inte visste vad svenska värderingar står för. Ytterligare 9 procent avfärdade begreppet som rent nonsens.

Vad innebär det att vara svensk idag? Vad är svensk kultur och identitet? Hur framstår svenskar och Sverige i utlandet? Finns det något sådant som svenska värderingar, vilka är de i så fall och i vilken grad bör de hävdas och mot vad?

I Bildningsbaren #7 pratar vi om svenskhet, nationalism, identitet och kultur.

OBS! Delar av samtalet kommer att hålls på engelska.

Medverkande:

Mats Greiff, professor i historia vid Malmö högskola

Qaisar Mahmood, författare till "Jakten på svenskheten" och "Halva liv"

Agnes Lidbeck, handläggare och analytiker vid Svenska institutet (SI), arbetar med att följa och analysera hur bilden av Sverige ser ut i omvärlden

Fairooz Tamimi, företagsrådgivare till Innovation Skåne och entreprenör med internationell erfarenhet av att utveckla och driva storskaliga, tvärkulturella projekt i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 

Moderator:

Cecilia Nebel 

Film/streaming:

Bildningsbaren livestreamas och sänds på www.mah.se/live och på Bildningsbarens Facebook-sida.


Bildningsbaren är Malmö högskolas samtalsserie som startade våren 2016. Genom samtal med forskare, experter och inbjudna gäster, mingel och kulturinslag vill vi dela kunskap, bidra till nya perspektiv och skapa möten. Olika samhällsfrågor, aktuella ämnen och teman  tas upp på Bildningsbaren. Det är fritt inträde till Bildningsbaren som är öppen för alla. Välkommen!

Senast uppdaterad av Carolin Lind