Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bedömning för validering – workshop

Tid: 2018-10-19 09:00 -- 2018-10-19 15:00
Plats:
Målgrupp: Medarbetare

Hur görs bedömningar av studenters reella kunskaper och färdigheter utanför examinationstillfällena, tex då studenter vill tillgodoräkna sig del av utbildning, söker senare del av program eller saknar formella meriter för behörighet? Ämneskunniga lärares medverkan är central i för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför  lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en  workshop  för att öka kunskapen kring bedömning för validering.
Workhopen är ett samarbete mellan AKL och Studentcentrum som en del i den extra satsning på bedömning av reell kompetens och validering som just nu görs både vid Malmö högskola och nationellt i syfte att öka tillgängligheten till validering av tidigare lärandet och för att öka kvaliteten i valideringsprocessen. För mer information kontakta Mia.Andersson@mah.se

Workshopen är 19/10 KL: 9:00 - 15:00

Anmäl dig här senast 10/10

Senast uppdaterad av Mathias Persson