Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att skapa staden: Identitet, minne och delaktighet

Tid: 2017-02-09 09:00 -- 2017-02-10 16:00
Plats: Malmö högskola, Niagara
Målgrupp:

En konferens arrangerad av Institutet för studier i Malmös historia 9-10 februari 2017

Anmälan till konferensen är stängd.

 

Konferensen inledning och keynotes streamas här: http://mah.se/live


Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas? 

Institutet för studier i Malmös historia bjuder in till en tvådagarskonferens för att diskutera dessa och liknande frågor som berör städers identitet, historia, minnesarbete och arbete med medborgarnas delaktighet. Frågeställningarna handlar både om stora och små städer, i Sverige och internationellt. I fokus står frågor om makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet. 

Inbjudan riktar sig till både akademiska forskare inom fältet och aktörer som sysslar med praktiskt minnesarbete, exempelvis kulturarvssektorn, föreningar som organiserar stadsvandringar, media och turistnäringen.

Syftet med konferensen är att samla flera fält som på olika sätt bearbetar frågor kring städer och plats liksom forskning om och praktiska utövare av förmedling av historisk kunskap och minne. Ambitionen är att skapa en plattform där olika fält och arbetssätt kan mötas för att skapa en konstruktiv och nyskapande dialog.

Sista dagen för att anmäla sessionsförslag, paneldiskussioner eller abstract för enskilda papers och presentationer är 14 oktober 2016. Besked om vilka sessioner/papers som blivit antagna meddelas senast 21 oktober. Om du vill delta som åhörare är anmälan öppen till 15 januari. Konferensen kommer att hållas på svenska och engelska, ange vilket språk ditt bidrag avses att framföras på.

Keynote speakers:

Carolyn Steedman, professor emeritus från University of Warwick, UK, som ägnat en stor del av sin forskargärning åt att undersöka och skriva fram historier från grupper och individer i staden, framför allt arbetarklassen, som inte passar i enkla schabloner och fack. Steedman representerar en historikertradition som lyfter diskussioner kring vem som representeras i historien. Se exempelvis hennes "An Everyday Life of the English Working Class" men också hennes personliga och patosfyllda ”Landscape for a Good Woman”. 

steedman

 


 

Carlos Tortoleroföreståndare för National Museum of Mexican Art i Chicago, USA. Tortolero representerar ett intressant museum-perspektiv, där hans och andras arbete vid National Museum of Mexican Art låter ett aktivistiskt engagemang för den mexikanska minoriteten i USA gå hand i hand med högkvalitativa konstutställningar av mexikansk kultur.

carlos tortolero

Läs mer på konferensens hemsida

Senast uppdaterad av Fredrik Björk