Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Åldersgränser i välfärdspolitiken. Ska insatser beviljas utifrån ålder eller behov?

Tid: 2018-04-04 13:15 -- 2018-04-04 15:00
Plats: Gäddan, rum G8:246, Citadellsvägen 7
Målgrupp: Alla intresserade

Forskarseminarium på Institutionen för Socialt arbete 
Med Torve Harnett, lektor vid  socialhögskolan i Lund

Seminariet kommer att handla om hur ålder används för att organisera svensk välfärd. Ibland används åldersgränser för att ge företräde till insatser och ibland för att utesluta. Äldre personer behandlas annorlunda på grund av sin ålder, vilket i sig inte behöver vara ett problem. Ett exempel är att vi använder ålder för att bestämma när personer ska gå i pension, vilket många bedömer som rimligt.  Men ålder används på många andra sätt. Personer som fyllt 65 kan inte beviljas personlig assistans om de till exempel får en funktionsnedsättning. Även insatser till missbrukare skiljer sig åt och det finns äldreboenden specifikt för äldre missbrukare där man övergivit idén om nykterhet. Finns det en ålder när man ska ge upp ambitionen att behandla och rikta in sig på andra mål?

Senast uppdaterad av Janni Karlsson