Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Akademisk högtid 2018

Tid: 2018-10-19 16:00 -- 2018-10-19 18:00
Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4 Malmö
Målgrupp: Studenter, personal och särskilt inbjudna gäster

Malmö universitets första akademiska högtid som universitet sker den 19 oktober 2018. 

Under festliga former på Malmö Live installeras nyutnämnda professorer. Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som varje fakultet utsett. De doktorer som under året avslutat sin forskarutbildning och försvarat sin doktorsavhandling vid Malmö universitet promoveras, så även nyutnämnda hedersdoktorer.

Ceremonin anordnas den 19 oktober 2018, klockan 16.00-18.00.

Se filmen från Årshögtiden 2017.

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson