Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Akademisk dubbelkvart i Storm

Tid: 2017-12-11 15:00 -- 2017-12-11 16:00
Plats: Gäddan, Storm
Målgrupp: Alla intresserade

Två populärvetenskapliga kvartar gifts ihop till en dubbelkvart. Detta efterföljs av ett samtal modererat av Storms Carljohan Orre.

Hur tänker ett aktivitetsarmband? Martin Berg, docent i sociologi och biträdande professor i medieteknik.

Teknologier bakom aktivitetsarmband, appar och bärbara sensorer för självövervakning hävdar sig kunna guida människor till ett mer hälsosamt, balanserat och produktivt leverne. Dessa löften är långt från neutrala utan bygger på antaganden om hur människan och världen fungerar och bör fungera. Vi bekantar oss med några av de värden, idéer och föreställningar som finns inbyggda i dessa självövervakningsteknologier.

Hur är arbetsmiljön inom vården? Hanne Berthelsen, tandläkare och forskare inom den psykosociala arbetsmiljön i vårdsektorn.

Hur relaterar arbetsmiljön till arbetsplatsens krav på effektivitet och patientens förväntningar på kvalitet? Vilka risker finns och hur kan man organisera arbetet så att patienten får den tid, koncentration och lugn som behövs?

Se tidigare inspelning av Hanne Berthelsens kvart Hur är arbetsmiljön inom vården?

Välkomna!

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson