Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Logotyper

Vår logotyp ska finnas med i allt kommunikativt material som har Malmö universitet som avsändare. Den finns i flera varianter för att fungera på olika typer av material. Det är inte tillåtet att skapa egna varianter av logotypen eller att separera märket och ordbilden i logotypen. Om du har frågor eller särskilda behov som rör logotypen, kontakta Fredrik Svensson.

Sidans innehåll:

Så väljer du logotyp
Placering av logotypen
Flernivålogotyp och särprofilering
Vår logotyp tillsammans med andras

Logotypens olika varianter

Färgvarianter

Den rödsvarta och den negativa (vita) logotypen är de varianter som alltid ska användas när det är möjligt. När flerfärgstryck inte är möjligt, till exempel på svartvita utskrifter, får den svarta varianten användas.

Stående eller liggande

Använd i första hand den stående logotypen när det är möjligt. När den inte fungerar på materialet kan du använda den liggande logotypen.

Svenska eller engelska

I svenskspråkig kommunikation används den svenska logotypen. Den engelska versionen av logotypen används när kommunikationen är på engelska och riktad till icke-svenskspråkiga målgrupper.

Logotyper

Frizon

Frizon och placering

Malmö universitet ska vara tydlig som avsändare, därför ger vi logotypen en frizon. Det betyder att andra grafiska element eller en kant inte får vara närmare än i bilden nedan. Frizonen räknas ut proportionerligt utifrån måtten ”M” och ”m” i logotypen.

Om du inte använder en färdig mall, till exempel för dokument eller powerpoint, är det materialet som får styra placering av logotypen. Oftast placeras logotypen centrerat i botten, eller i ett av de högra hörnen. Det viktiga är att logotypen som avsändare framgår på ett tydligt sätt.

Tvånivå-logotyp och särprofilering

När vi internt behöver tydliggöra vilken del av högskolan som är avsändare kan en tvånivå-logotyp användas. ”Malmö universitet” kompletteras med en underrad med namnet på fakultet, institution, avdelning eller centrumbildning. Det är inte tillåtet att göra en egen tvånivå-logotyp om ni inte redan har en, utan kontakta kommunikationsavdelningen om du har behov av en ny.

SärprofileringSärprofileringar med egen logotyp bör i största mån undvikas, men kan godkännas för specifika projekt. Kontakta kommunikationsavdelningen för att få veta mer. Exempel kan vara en verksamhet som inte har en tvånivå-logotyp, eller där det redan finns ett inarbetat märke, som till exempel Odontologiska fakultetens sigill. Särprofilen läggs alltid tillsammans med Malmö universitets logotyp med en skiljelinje emellan.

Vår logotyp tillsammans med andras

När vi kommunicerar tillsammans med andra aktörer är det viktigt att vår logotyp representerar vår roll i respektive projekt, oavsett om Malmö universitet är huvudaktör, jämbördig med eller underordnad de övriga. 

I den grafiska manualen hittar du alla regler för hur logotypen ska placeras beroende på vår roll i samarbetet

Senast uppdaterad av Katja Sund