Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Almedalen 2017

Bild från Almedalen 2016

Foto: Erik Törner

Malmö högskola arrangerar två egna seminarier i Öresundshuset och precis som förra året möter vi Lunds universitet i ett science slam. Flera av högskolans medarbetare deltar i andra organisationers arrangemang under veckan. 

Malmö högskola arrangerar

Delad stad – så kan vi förena Malmö!

Å ena sidan en inflyttningsort med ung befolkning, högskola och bro till kontinenten, ett stort kulturutbud och affärsliv. Å andra sidan en segregerad stad med mörk ekonomisk prognos och gängkrig. Bilderna av staden går isär. Hur kan vi förena Malmö och tillsammans skapa socialt hållbara städer?

När möts vetenskap och politik – i en tid av alternativa fakta?

Alternativa fakta och falska nyheter. I dag ifrågasätts etablissemanget samtidigt som åsikter framställs som likvärdiga med forskningsresultat. Kan forskare och politiker motverka denna utveckling? Baseras politiska beslut på vetenskaplig kunskap? Eller vill politikerna främst styra forskningen?

Science Slam – ny forskning i korthet

Tre forskare från Malmö högskola möter tre forskare från Lunds universitet i ett science slam. Forskarna bjuder publiken på aktuell, samhällsnyttig forskning inom vitt skilda ämnen. Publiken är jury och röstar fram en forskare som vinnare – den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag.

Från högskolan tävlar Henrik Hartman, Johan Brännmark och Lisa Hellström. Moderator är Johan Wester. 

Henrik Hartman presenterar sin forskning 

Lisa Hellström presenterar sin forskning

Johan Brännmark presenterar sin forskning


 

Våra medarbetare deltar även i

Söndag 2 juli

16:30 - 17:30 Erica Righard deltar i seminariet Migration som pågående tillstånd - hur hanterar och planerar städer och samhällen för detta? som arrangeras av Mistra Urban Futures. Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528.

Måndag 3 juli

09:30 - 10:15 Martin Grander deltar i seminariet Vad är allmännyttans roll och uppgift för ett hållbart samhälle? som arrangeras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Plats: Mellangatan 7.

15:00 - 15:45 Manne Gerell deltar i seminariet Skjutningar och bilbränder – om förändrad trygghet och säkerhet i samhället som arrangeras av Länsförsäkringar. Plats: Hästgatan 2.

15:00 - 15:50 Tapio Salonen deltar i seminariet En plats att kalla hemma – Barnfamiljer i bostadskrisens skugga som arrangeras av Hyresgästföreningens Riksförbund och Rädda Barnen. Plats: Donnerska huset, Donners plats 1. 

Tisdag 4 juli

08:30 - 09:45 Mötesplats Social Innovation arrangerar Pop-up science shop – en metod för tvärsektoriell samverkan. Plats: Seminarielokalen, Fenomenalen science center, Skeppsbron 6.

10:00 - 12:00 Mötesplats Social Innovation arrangerar Varför ska alla plötsligt ”labba”? Om framväxten av labbmiljöer för samhällsutveckling. Plats: Seminarielokalen, Fenomenalen science center, Skeppsbron 6.

12:00 - 13:00 Martin Grander deltar i Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad? som arrangeras av Göteborgs Stad. Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528. 

14:00 - 15:00 Erika Augustinsson deltar i seminariet The Next Era Sweden – A New Vision for Societal Progress som arrangeras av Demos Helsinki, Sitra. Plats: Seminarielokalen, Strandgatan 10. 

17:00 - 18:00 Björn Johnson deltar i seminariet Hur kan vi minska narkotikadödligheten? som arrangeras av Seminariedeltagarna, HarmReduction.NU, Verbal förlag, Crowdfunding via Centrum för narkotikavetenskap (CNV). Plats: Soberian, Kilgränd 1. 

Onsdag 5 juli

14:00 - 15:00 kerstin Tham deltar i seminariet Hur påverkas forskning och akademi i en allt mer protektionistisk värld? som arrangeras av SUHF. Plats: Betty Petterssons Hus, UUCG, Hus D, fd Studentcentrum, Kaserngatan 1.

14:00 - 16:00 Mötesplats Social Innovation arrangerar tillsammans med ShareSE, Usify, Theory Into Practice, Science Park Gotland seminariet Hur vill vi bo och leva 2030?. Plats: Science Park Gotland, Kaserngatan 1.

14:30 - 15:30 Manne Gerell deltar i seminariet Otrygghet i socialt utsatta områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå. Plats:  sal F14 Björkanderska, Skeppsbron 24.

Torsdag 6 juli

08:15 - 09:30 Bengt Franzon deltar i seminariet Så fick Sverige världens bästa munhälsa som arrangeras av Praktikertjänst AB. Plats: Trädgård, Mellangatan 1.

09:00 - 10:00 Erika Augustinsson deltar i seminariet Hur kan sociala innovationer motverka utanförskap och segregation? som arrangeras av Svenska kyrkan, Stockholms stift, Sveriges kommuner och landsting. Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 2.

16:30 - 17:30 Björn Johnson deltar i seminariet Är det dags för en ny narkotikapolitik i Sverige? som arrangeras av Tidningen Syre. Plats: Syregården, Södra Kyrkogatan 6.

Fredag 7 juli

11:00 - 12:15 Bo Petersson deltar i seminariet Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge som arrangeras av Statsvetenskapliga förbundet/Swepsa och RUCARR, Malmö högskola. Plats: Sal B51 i "Maltfabriken" plan 5, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson