Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ladok - rapportering för dig på forskarnivå

Dokumentationen av studier på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen och i lokala föreskrifter.

Följande ska dokumenteras i Ladok för utbildning på forskarnivå av forskningsadministratören vid fakulteten:

 • Antagning
 • Handledare och examinator
 • Individuell studieplan
 • Registrering
 • Aktivitet och försörjning
 • Studieuppehåll
 • Studieavbrott
 • Uppnådd andel av utbildning
 • Godkända kurser
 • Värdering av kurser
 • Tillgodoräknade kurser
 • Särskilt tillstånd att delta i kurser inom utbildning på forskarnivå
 • Värdering av kurser inom ett ämne
 • Alla kurser klara
 • Godkänd avhandling
 • Examensbevis

Registrering
Alla aktiva doktorander ska registreras i Ladok vid varje termins början.

Rapportering av aktivitet och försörjning
Malmö universitet är skyldiga att lämna uppgifter om doktorander till Statistiska Centralbyrån. Uppgifterna används också i universitetets årsredovisning. De institutioner som har doktorander måste därför rapportera in doktorandernas aktivitet och försörjning.

Utförligare information finns i dokumentet nedan:
Riktlinjer gällande rapportering beträffande forskarnivå i Ladok

Senast uppdaterad av Michael Gustafson