Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Övergripande riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Doktorandens medverkan i att skapa ny kunskap är central i all forskarutbildning. På så sätt binds forskarutbildningen till forskningen samtidigt som den utgör en naturlig fortsättning av lärosätets utbildningar på avancerad nivå. Forskning av hög kvalitet i anslutning till utbildning på forskarnivå är därför en förutsättning för en forskarutbildning av hög kvalitet. Doktoranden ska verka i en forskande miljö som kännetecknas av tillräckligt många doktorander och handledare samt andra forskare inom ämnesområdet. Kreativitet i kombination med ett kritiskt vetenskapligt synsätt kännetecknar därutöver forskarutbildningsmiljön.

Forskarutbildningen ska förbereda doktoranden för såväl en fortsatt akademisk karriär som en karriär utanför högskolesektorn.

Malmö universitets profil, att utgå från viktiga samhällsutmaningar, ska genomsyra forskarutbildningen. Detta kräver ett öppet förhållningsätt och en berikande mångfald. 

Här formuleras övergripande riktlinjer för den utbildning på forskarnivå som bedrivs i Malmö universitets regi. Ansvaret för utbildningen ligger i första hand på fakulteterna, vilka ska eftersträva att följa dessa riktlinjer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando