Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieplaner

Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan med information om:

  • innehåll i utbildningen, litteratur och eventuella obligatoriska moment
  • utbildningens innehåll och upplägg
  • grundläggande och särskilda behörighetskrav
  • urval och bedömningsgrunder av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
  • om det finns möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.

 Fakulteternas information om allmänna studieplaner

Individuell studieplan

I samband med beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska en individuell studieplan upprättas. Den individuella studieplanen kan betraktas som ett kontrakt mellan doktoranden, handledaren och högskolan om det gemensamma åtagandet att genomföra forskarutbildningen. Den individuella studieplanen beskriver avhandlingens inriktning, handledning, finansieringsplan, kurser och övriga resurser som krävs för att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen inom angiven tid (fyra år vid heltidsstudier).
Mer information 

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg