Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Examen och disputation

Licentiatexamen

Licentiatexamen avslutar en tvåårig forskarutbildning, eller avläggs då doktoranden kommit halvvägs till en doktorsexamen.

Doktorsexamen

Doktorsexamen erhålls efter slutförd forskarutbildning, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Avhandling och disputation

I doktorsavhandlingen presenteras forskningsresultaten och forskningsområdet. Avhandlingen skrivs antingen som en monografi (sammanhängande verk) eller som en sammanläggningsavhandling (ett antal artiklar eller uppsatser med en allmän introduktion till forskningsområdet).

Vid disputationen presenterar doktoranden avhandlingen i seminarieform där en opponent har till uppgift att särskilt granska avhandlingen och framföra sina synpunkter.

Examensbevis

Efter godkänd disputation eller godkänt licentiatseminarium ansöker du om examensbevis. För att göra det ska du ha avslutat utbildningens kursdel. Examensbeviset utfärdas av universitetets examensavdelning. Fyll i  ansökningsblanketten och lämna den till examensavdelningen.

Promotionshögtid

Vid en årlig ceremoni promoveras universitetets nyutexaminerade doktorer. 

Procession vid årshögtid på Malmö högskola 2010

Senast uppdaterad av Therese Svedberg