Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument och riktlinjer

Styrdokument

De grundläggande lagar och förordningar som styr all utbildning på forskarnivå finns i högskolelagen och högskoleförordningen.

Utöver detta finns särskilda riktlinjer vid Malmö högskola.

Dokument och riktlinjer

Formulär

Senast uppdaterad av Johan Portland