Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Särskild behörighet

Utdrag ur Högskoleförordningen 7 kap. om särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Gäller från den 1 juli 2007.

40§ De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
2. särskild yrkeserfarenhet, och
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (SFS 2006:1053)

Senast uppdaterad av info