Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Antagning till utbildning på forskarnivå

Behörighet och förkunskaper


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig anställning för att bli antagen. Annan finansiering av forskarutbildningen kan bara accepteras om det finns särskilda skäl.

Det krävs också grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som finns angiven i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. Dessutom ska den sökande i övrigt ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. Endast så många doktorander får antas som kan erbjudas handledning och som har studiefinansiering.


Utbildningarna bedrivs vid:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle 
Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för teknik och samhälle
Odontologiska fakulteten

Universitetets utbildning på forskarnivå finns även som samarbeten med andra lärosäten genom överenskommelser. För dessa utbildningar sker antagning vid värduniversitetet.

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg