Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskolor i Barndom, lärande, ämnesdidaktik

Forskarskolorna inom fältet Barndom, lärande, ämnesdidaktik har fokus på kunskapsutveckling relaterad till förskolan och grundskolans tidigare år. Ett professions-, barn- och barndomsperspektiv är framträdande i forskarskolornas generella inriktning.

Läs Brev till finansministern Anders Borg 26 mars 2014

 

FoBa

Förskola på vetenskaplig grund 

Om lärarkompetens och yngre barns utbildning

2008 startade den första forskarskolan i Sverige med inriktning mot förskola och yngre barn med särskilt fokus på ”Barndom Lärande och Ämnesdidaktik”. Tre forskarskolor med denna inriktning har nu varit igång och femton doktorer och licentiander har examinerats. Syftet med hearingen är att utifrån olika perspektiv diskutera förskola på vetenskaplig grund och forskarskolornas betydelse.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank